is toegevoegd aan uw favorieten.

Noord-Hollandsche menschen en dingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nergens anders was dan onder de klanken van Gods Woord.

Het gebeurde wel, dat „de spreker," die des Zondags den ochtend- en den avonddienst in de Evangelisatie geleid had, tot Maandagmorgen in het huis van Lol logeerde. En ook wel, dat het dan in die woning spookte. Als „de spreker" zich goed en wel uitgestrekt had in de bedstede en de dekens tot aan zijn kin had opgetrokken, begon een hevig gedreun van deuren en laden, die met kracht openen dichtgeworpen werden, door het huis te klinken. En een geluid van zware stappen daverde ertusschen door. Dat rumoer werd begeleid door een dof stemgebrom. En een gerinkkink, alsof met geldstukken in het rond geworpen werd, rammelde door dat alles heen. Wanneer „de spreker" den volgenden morgen zijn dooven gastheer het verhaal van de spokerij toeschreeuwde, keek deze hem slechts zwijgendbedenkelijk aan, zooals men iemand aanziet, aan wiens verstand men twijfelt. Eindelijk heeft een „spreker" ontdekt, dat Arie Lol zelf het liet spoken. Heel dat gewirwar van spookgeluiden werd veroorzaakt door de laatste bezigheid, welke Arie Lol op zulk een Zondagavond nog placht te verrichten, alvorens zelf zich ter ruste te begeven. Die bezigheid bestond in het te voorschijn halen van zijn penningmeesterlijke kas, om daaruit het geld samen te tellen, waarmede aan den thans ten bedde getogen „spreker" bij diens vertrek op den volgenden ochtend de