is toegevoegd aan uw favorieten.

Noord-Hollandsche menschen en dingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spanjaarden op de Zuiderzee. Maar Arie Lol was niettemin van hun bloed. Hij vocht met „de geestelijke boosheden in de lucht." En hij deed dat in den oud-Noord-Hollandschen vechttrant en vechtgeest en vechtmoed.

Tot de ure toe van zijn victorie!

Toen hij weggeroepen was uit zijn aardschen strijd, was de omgeving, waar in breederen kring zijn heengaan noodzakelijkerwijs werd opgemerkt, die van het Noord-Hollandsche zendingsfeest. Want natuurlijk was Arie Lol een der getrouwen van die Noord-Hollandsche zendingsfeest-garde, uit welke ik u elders verlof zal vragen u eenige andere figuren te mogen voorstellen.

Op de provinciale zendingsfeesten steekt thans Arie Lols koperen hoorn niet meer uit boven de menschen rondom het spreekgestoelte. Daar placht die hoorn jaar na jaar op grooten afstand zichtbaar te zijn als de gepoetste pijp van een pleizierboot boven de op het dek opgepakte menigte. En toen voor den eersten keer de kolossale hoorn niet meer van verre reeds de plaats aanwees, waar Arie Lol onder de toehoorders stond, vonden sommige bezoekers, dat er beslist iets aan het decoratief van het Noord-Hollandsche zendingsfeest ontbrak.

Maar als zij nogeens denken aan Arie Lol met den grooten doovemanshoorn, is het toch met blijdschap om zijnentwil. Hij is vertrokken naar betere oorden. En zijn hoorn?