is toegevoegd aan uw favorieten.

Noord-Hollandsche menschen en dingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ei laat uitbroeden? Iedere Noord-Hollander, die ter zake kundig is, kan u zeggen, dat uit zulk een ei een wonderkip voortkomt. Een kip, die, zoolang haar hennenleven duurt, telkens wanneer zij ruit een anders gekleurden vederdos krijgt. Mits zij maar waarlijk een kip is uit een ei van Witten Donderdag! Er mag niet aan getwijfeld worden, dat dit verschijnsel in de kippenmaatschappij werkelijkheid is. Weet gij wel, wat gebeurt.... Nu ja, er gebeurt nog veel meer in dezen trant!

Op een nacht, nadat mijn vrienden en ik, die aan het bovennatuurlijke in de Schrift gelooven, des avonds naar de bijbellezing [geweest waren — het was een bijbellezing over dien geraakte, die tot Jezus werd gebracht, en tot wien de Heiland toen sprak: „Sta op, neem uw beddeken op, en ga heen naar uw huis", — op dien nacht droomde ik. Mijn vrienden en ik waren in een groot gezelschap. Waar, waarom en wie allen bijeen waren, wist ik mij bij het ontwaken niet goed meer te herinneren. Maar buurman Spruit was er ook bij. En ook een zeker groot kippenteler, die ik ken. En ook de voerman van den tweewieligen wagen. Eerst hadden wij het over een maaier uit den Gelderschen achterhoek, die bij een der aanwezige boeren elk jaar den hooitijd meemaakte, en onder het eten van zijn pap van weerwolven en dergelijke met grooten ernst placht te vertellen. Allen lachten om den dommen maaier. En wie het luidst lachte, was Spruit, die bij de