is toegevoegd aan uw favorieten.

Noord-Hollandsche menschen en dingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

polderbrug gewacht had totdat de middernachtsklok had uitgeslagen. Nu begonnen wij natuurlijk te handelen over de verlichting, die in deze streken ons deel is. Een van mijn vrienden dacht, dat de volle verlichting toch eerst over ons zou opgaan, als wij eenmaal veranderd en verheerlijkt zullen zijn van gedaante. Toen riep iemand: „Wij zullen het met de gedaante, die wij nu hebben, wel moeten doen; valt die straks in elkaar, dan: uit!" De meesten stemden dat ijverig toe. En wie dat het luidruchtigst toestemde, was de kippenteler, die geen twijfel koesterde noch duldde ten aanzien der gedaanteveranderingen van de hen, welke gekropen is uit het Witten-Donderdags-ei. „In dezen tijd van verlichting nog zooveel dom geloof aan bijbel-bovennatuurlijkheden; het was zeker ook wel weer fraai in de bijbellezing?" riep de kippenteler. „Over den kreupelen man, dien Jezus genas", antwoordde een mijner vrienden. Bijna allen schudden verontwaardigd het hoofd heen en weer. En wie het wildst met het hoofd schudde, was de voerman, die den „belezer" placht te roepen, om zijn beest, als het kreupel was, te genezen.

Ziet, alzoo was mijn droom. Welke droom, in de werkelijkheid overgebracht zijnde, luidt: een mensch is tot het geloof aan het bovennatuurlijke geschapen. In Noord-Holland is echter veel verlichting. Daardoor schaffen velen bij ons het geloof aan bovennatuurlijke af. En kunnen toch niet buiten iets daarvoor in