is toegevoegd aan uw favorieten.

Noord-Hollandsche menschen en dingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Durgerdam, die in den zomer van 1894 naar zijn buurman Kees Pauwels ging met de boodschap: „Keesbuur, ik zou graag voor één dag uw land huren, om er een zendingsfeest op te houden"? Kees Pauwels was een goede man. Ook was hij een roomsche man. Maar een goed-roomsche man was hij niet. Den pastoor liet hij bij diens, trouwens niet al te drukke, bezoeken door zijn protestantsche vrouw ontvangen. Doch met den dominee mocht hij graag eens praten. En zoo was hij ook zeer redelijk in zijn eischen wat betrof het beschikbaar stellen van zijn grond voor het door dominee beoogde doel. Met het gevolg, dat weldra het zendingsfeest te Durgerdam tot stand kwam. En het slaagde uitnemend, ondanks storm en regenstroomen. En al de volgende provinciale zendingsfeesten zijn eruit voortgekomen. Ge ziet dus, dat het Noord-Hollandsche zendingsfeest ontstaan is op roomschen bodem. Hetgeen hier aangeteekend zij, ondanks het bewustzijn des schrijvers, dat daardoor de argumentenschat wordt aangevuld van, en dus een genoegen gedaan wordt aan de in Noord-Holland talrijke vertegenwoordigers der opinie, dat eigenlijk zoowat alle positieve godsdienst op een, welbeschouwd, roomschen bodem ontspruit.

Een opinie, van hoe goed klinkende bewijsvoeringen ook omgeven, wordt daardoor echter toch nog geen evangelie.

Het was óók een zeer gestaafde opinie van velen,