is toegevoegd aan uw favorieten.

Noord-Hollandsche menschen en dingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrouw, meestal tusschen de vijf en twaalf kinderen. En dat die gevoed — althans min of meer gevoed — en gekleed — op zijn minst min of meer gekleed — moeten worden, ziet, ook dat „is nu eenmaal zoo". En dientengevolge, waar de voor niets verantwoordelijke slampamper in het volle zonlicht lustig hengelt, en daarin door niemand wordt gehinderd, aldaar komt, als het nachtelijk duister is gevallen, de vader van de vijf tot twaalf kinderen, bang om zich heen glurend, stroopen, en ... . wordt door de op de loer liggende openbare macht keer op keer betrapt en voor de rechtbank geleid. Vervolgens stapt hij voor eenige dagen de gevangenis binnen. Die gevangenis-tijdperken zijn een bijbehoorend deel van zijn beroepsbestaan. Dat alweder „is nu eenmaal zoo".

Wel foei! zoo roept u. Maar wat zal onze visscher dan anders ? U zegt, o, deugdzame evennaaste: nevens zijn beroep op andere eerlijke wijze iets erbij zoeken te gewinnen? Hij verstaat niets anders, en daarom kan niemand hem ook voor iets anders gebruiken, o, mijn zeer deugdvolle partijganger der braafheid. Bedelen? Dat is evenzeer strafbaar als stroopen, niet ? Dan naar de armbesturen wandelen ? Dat doet hij reeds, om u te dienen. De penningen der bedeeling zijn alreeds begrepen onder zijn inkomen, dat, zonder den stroopmaatregel, ontoereikend is, om het half of heel dozijn kinderen benevens moeder op de been te houden.