is toegevoegd aan uw favorieten.

Noord-Hollandsche menschen en dingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit juweel van een boek schreef: de domineesvrouw uit De Beemster, mevrouw Elisabeth Wolff-Becker. Later als domineesweduwe te Beverwijk heeft zij, samen met haar gezelschapsjuffrouw Aagje Deken, dit levensbeeld geschilderd, dat altoos zal blijven, behooren tot het kostelijkste, wat in onze moedertaal bestaat. Nietwaar, toch streelend voor ons, NoordHollanders, dat er dus ook nog wat meer te zeggen valt van De Beemster, dan dat daar de mooiste koeien, en van Beverwijk, dan dat daar de mooiste bollen en knollen ter wereld zijn. Trouwens uit de schaar der vermaarde schrijvers van de taal des geboortelands zijn nog wel meerderen te noemen, die den roem van onze streken hoog houden. Wij hebben onzen ambtenaar van de Alkmaarsche secretarie Hofdijk óók nog. Een dichter uit NoordHolland ! Wat blieft u, die nooit dan van kaas en van kikvorschen uit Noord-Holland gehoord had? En een dichter uit Noord-Holland, zóó echt NoordHollandsch, dat hij op zijn mooist dichtte, indien hij verzen over Noord-Holland schreef. Zooals, wanneer hij van de schoonheid in de schepping kwinkeleert: „Die trilt en tintelt overal!

Hier vorm, daar smeltend lied!

Hier rondom rots en waterval,

Daar langs een stillen vliet!

En ook door Hollands lage wijk

Ruischt zij met vollen toon;

„O God, wat is uw schepping rijk!

O God, wat is zij schoon!"