is toegevoegd aan uw favorieten.

Noord-Hollandsche menschen en dingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrijmoedigheid missen, geven wij blijk, dat de hartstocht van ons ras toch ook in ons sluimert, door de ongeveinsde bewondering, welke wij voor onze schriftelijk of mondeling redekavelende broederen ten toon spreiden. Dat ons Noord-Hollandsch geredekavel zich bij voorkeur onderwerpen kiest, waarvan wij eigenlijk geen van allen op de hoogte zijn, moet ons ten goede gehouden worden. Want wijsheid over dingen, waarin allen doorkneed zijn, is toch immers geen wijsheid meer, noch in den mond der sprekers, noch in het oor der hoorders. De verhandeling daarvan zou ons verlagen tot gewone praters. Doch wij zijn niet praters, maar wij zijn redekavelaars.

Dewijl wij dat zijn, beleeft ook (als men van „beleven" mag spreken met betrekking tot iemand, die reeds langer dan honderd jaar dood is) wijlen mijnheer Jan Nieuwenhuizen, de Monnikendamsche oprichter van de „Maatschappij tot Nut van 't Algemeen", onder ons, Noord-Hollanders, zooveel genoegen van zijn stichting. Want het zal wel voor minstens de helft waar zijn, als ik zeg: zooveel Noord-Hollandsche plaatsen, zooveel vereenigingen „het Nut". Maakt u over dat feit maar niet al te bezorgd, gij, die twijfelen mocht aan het nut van „het Nut" tot des menschen waarachtig nut. Onze vereenigingen „het Nut' staan zoover af van de beginselen der „Maatschappij tot Nut van 't Algemeen" als ... . van alle mogelijke andere beginselen!