is toegevoegd aan uw favorieten.

Noord-Hollandsche menschen en dingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wondering en toejuiching geen invloed heeft, brengen wij onszelf onder de zeer gegronde verdenking, dat wij aan den hollen vorm der dingen genoeg hebben, en geen behoefte kennen aan een degelijken inhoud, met welken die vorm zij gevuld.

Mocht bij onze bewondering van den vorm meer en meer een nog veel grootere belangstelling in den inhoud der woordenvloeden, die wij met zooveel welbehagen uitstorten en opvangen, zich voegen. En mocht die inhoud, waarmede wij de nu nog zoo vaak holle vormen van onze bewondering het liefste gevuld zagen en zelf vulden, meer en meer gaan bestaan in: de dingen, die vanboven zijn.

Dan zal de neiging, die in ons is, om de dingen te beredekavelen, te beredeneeren, te keeren en te wenden met de tong, ons gaan strekken tot voordeel voor onze onsterflijke ziel.

Nu strekt deze neiging ons tot

5