is toegevoegd aan uw favorieten.

Noord-Hollandsche menschen en dingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steeds in de oude misère zitten? Wel, omdat Jansen handen aan het lijf had, en die gebruikt heeft. Maar alleen handen aan het lijf baat nog niet. Doch Jansen had ook een hoofd op het lijf, en dat heeft hij ook gebruikt. De menschen praten van geluk of ongeluk hebben in het leven. Dat is een praatje om de eigen lamlendigheid te verstoppen. Ik zeg, en ik heb aan mijzelf ondervonden: werken en denken en goed oppassen, daarmede dwingt een mensch de fortuin.

„Daar zit moeder. Ik zal van haar werkzaamheid niets zeggen. Haar handen zijn evenzoo hard geworden van den arbeid als de mijne. Maar moeder heeft nooit den denkenden geest van Jansen gehad. In beslissende oogenblikken, die ieder soms heeft in zaken, nietwaar, zat moeder al spoedig in de asch; maar ik zag altijd dadelijk den weg, dien het uit moest. Dat is het voorrecht van een denkenden geest. Begrijpt mij nu goed: niet, dat ik de vrouw verachten wil •— zoo goed als ik op mijn stal het beste vee heb, heb ik in mijn huis de beste vrouw van uren in den omtrek -—-, en niet, dat iK mijzelf verheffen wil. Doch als ik moeder daar zoo zie zitten, zeg ik vaak bij mijzelf: vrouw, gij zijt toch maar best af met Jansen. Zij is slechts een arm meisje van afkomst. Desniettegenstaande kon zij menigeen tot man krijgen, want zij was schoon van gezicht en postuur. Maar zij koos Jansen, en vóór noch na dien tijd heeft zij ooit iets zoo verstandigs