is toegevoegd aan uw favorieten.

Noord-Hollandsche menschen en dingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lieden om, als de vrouw op het rijwiel voorbijkomt.

Trouwens wij allen hebben een goed oogenblik van onzen dag te danken aan het passeeren der verpleegster langs ons venster. Zij trekt over onzen doodelijk nuchteren landweg dagelijks een ideaal spoor tusschen de koeientransporten en hooikarren en melkwagens door. Zietdaar te midden van den geregelden dienst van het stompe stoffelijke, welke zijn route vervolgt, den geregelden dienst der liefde, die langs zijn banen voortsnelt. Wij danken de zuster voor haar dagelijksche preek zonder woorden: dat er hooger in het leven is zelfs nog dan koeien en hooi voor de koeien en melk van de koeien.

Aan ons dat ideale! Intusschen aan haar de dikwijls harde werkelijkheid van haar rondetochten!

Zij gaat daar, als de zomerzon gloeit en zengt op het kale landpad, haar barmhartigheidsgang, door de lucht, die vuur is, en over den bodem, die stofgewolkt is.

Zij gaat daar haar zwaren gang, als van den tegenovergestelden kant de voorjaars- of de najaarsstorm aangiert over den onbeschutten weg, en aan de moedige trotseerster van zijn geweld het recht van ademhalen betwist.

Haar gang gaat zij daar, haar heldinnegang, door de sneeuw- en hagelvloeden heen, die de winterwervelwind haar op de wijde vlakte van alle zijden tegen het gewaad en in het gelaat slingert.

Zij komt langs den leuterhoek, waar de buur-