is toegevoegd aan uw favorieten.

Noord-Hollandsche menschen en dingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen Wiesje een deel harer kinderjaren had gewijd aan het vergaderen van nuttige kundigheden in de school, besteedde zij de overige jaren harer jeugd aan het weder vergeten daarvan.

Als kermisplichten haar niet verhinderen, vervulde zij des Zondagsmorgens haar kerkplicht. Ook bezocht zij één avond in de week de catechisatie. Maar als er op dien avond — dat gebeurde hoogstens één van de drie malen — „uitvoering was, danste zij gedurende het catechisatieuur en gedurende vele uren daarna met de naar brandewijn riekende dorpsjongens in de herberg.

Nog vergeten is te vermelden, dat Wiesje, nadat zij geboren was, ook gedoopt werd.

Toen haar oom Jacob, die voor niet geheel wijs te boek stond, omdat hij aangaande de duidelijkste dingen toch altijd nog vroeg: „Waarom?", na haar doop een bezoek bracht, sprak hij: „Waarom is

Wiesje gedoopt?"

Wiesjes vader antwoordde: „Omdat de doop aan

een kind toekomt, oom Jacob."

TWEEDE HOOFDSTUK.

Toen Wiesje trouwde.

Toen Wiesje trouwde, liep zij in de tweede rij van den stoet, die naar het gemeentehuis wandelde. De heer, aan wiens arm zij ging, met den zwarten