is toegevoegd aan uw favorieten.

Noord-Hollandsche menschen en dingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIII.

HOEDANIG WIJ SCHULDIG ZIJN ONDER ELKANDER TE VERKEEREN.

Zekere plekken van het aardrijk staan te boek als de brandpunten der beschaving. Maar de gelukkige streek, waarin wij wonen, o, buurman Sijmon en buurvrouw Metje, wordt gemeenlijk niet daaronder gerekend.

Nu, dat zij zoo. Het feit, dat er beschavingsbrandpunten bestaan, brengt uit zijn aard mee, dat er ook niet-brandpunten moeten wezen. Als alles brandpunt ware, waar zouden de overige punten zijn? Maar het is een bepaalde aanmatiging van de brandpunt-menschen, indien zij meenen, dat daarom de kunst der wellevendheid hun alleen-bezit is. Wij hebben evenzoo goed onze wellevendheidskunst. De onze is alleen maar die, waartoe geen verlakte laarzen een onontbeerlijk vereischte zijn, doch welke ook in klompen of op muilen kan beoefend worden. Wij zijn een voorbeeld, volstrekt niet van gemis aan wellevendheid, maar enkel van