is toegevoegd aan uw favorieten.

Noord-Hollandsche menschen en dingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zorgvuldig overwegen en een nauwgezet ten uitvoer brengen van wat den menschen in de gemeente welbehagelijk zij! Als dit ook elders meer ingezien werd, dat een leidende rol te vervullen de roeping inhoudt, zich zooveel mogelijk door alle menschen te laten leiden, zou er veel minder verzet en weerspannigheid tegen allerlei publieke leiders zijn dan zich thans dikwijls in de samenleving openbaart.

O, ons zoet bouw- en weideland, waar men leeft voor het gemoedsgeluk van den medemensch! Waar men bruiloft viert, om zijn buren een avond en een nacht van weelde en vreugde te verschaffen! Ja, waar men ziek is, om den omwonenden het genot te gunnen, ieder hun raad ter genezing te komen brengen, en de zelfvoldoening, elk op zijn beurt hun raad met hulde en dank te zien opgevolgd! Waar de jongen van den overkant onze poes mag doodslaan en onze ruit mag inwerpen, en wij het er daarna met de ouders van den jongen in hartelijke samenspreking over eens worden, dat menschen natuurlijk geen macht over hun kinderen hebben! Waar wij alles lief aan malkanderen vinden in eikaars tegenwoordigheid, en buiten elkanders tegenwoordigheid .... Nu ja, daarmede doen wij immers niemand leed aan, wat wij buiten zijn tegenwoordigheid omtrent hem toonen te gevoelen.

Alzoo nu zijn wij schuldig onder elkander te verkeeren.

En wie aldus leeft en sterft, deze zal een flink