is toegevoegd aan uw favorieten.

Noord-Hollandsche menschen en dingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verlaten, om hun koeien te gaan melken. En wanneer de boeren van het melken terugkomen ter voortzetting van de pret, wie ontvangt hen met uitgelatenheid aan de deur, en voert met hen een rondedans uit, waarin hij ten slotte ieder weer op de vroegere plaats naast zijn vrouw of meisje brengt? Engel van Gerrie is het. Is Engel dronken? Hij is dat zoomin als een der anderen, ondanks de stroomen dranks, die op een echte Noord-Hollandsche bruiloft de kelen binnengolven. Dien drank-oceaan in aanmerking genomen, is het wonderlijk, hoe omtrent nagenoeg ieder Noord-Hollandsch bruiloftsfeest later als een hoofdverdienste ervan getuigd wordt, dat alles ,,knap is toegegaan, en dit er ook in waarheid van te getuigen valt, „knap" opgevat als beteekenende: zonder één beslist beschonken bruiloftsgast. Uit naam van Krelis en Wompje wordt hier de „knappe afloop ook van hun zilveren hoogtijdsfeest ter kennisse gebracht.

Engel bestijgt om half acht in den ochtendstond zijn rijwiel, en peddelt terug naar zijn dorp op twee uur gaans afstand. Halver wegen haalt hij een landelijke deerne in, kijkt haar aan, rijdt een oogenblik langzaam nevens haar voort, en vraagt onderwijl: „Maartje, gaan wij aanstaanden Zondag samen naar de Alkmaarsche kermis? Maartje bedenkt zich geen oogenblik, wanneer zij ziet, dat het Engel is, die op de fiets zit, doch spreekt: „Ja".