is toegevoegd aan uw favorieten.

Noord-Hollandsche menschen en dingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koningin, zeker. Maar bovendien schijnt het ons zeer opvoedend toe voor de jeugd, dat de kinderkens reeds vroeg leeren trachten, elkander voorbij te vliegen en van de baan te werken in de jacht naar het voordeel. Ook hebben wij, ouderen, er niet op tegen, op koninginnedag met hooge hoeden op en lange pijpen in den mond onderling een grappigen wedloop te houden, of ons in een slede van een helling te laten afglijden, een bak vol water boven ons, die — geestvolle vinding! — bij het minste tekort aan vaardigheid aan onzen kant zijn inhoud over ons uitstort. Zelfs laten wij op den koninginnedag een koninginnenacht volgen, waarin wij in de herberg hossen, den vergunninghouder tot voordeel, en langs den weg gieren en gillen, den slaapzuchtigen tot nadeel. Meent dus niet, dat NoordHolland verstoken is van nationalen zin. Zoover wij uit onzen schooltijd ons den tachtigjarigen oorlog nog herinneren, weten wij allen zeer wel, dat deze krijg tachtig jaren gewoed heeft, en vinden dat, zoo goed als de beste vaderlander, lang.

Verre van ons derhalve, het vaderland niet lief te hebben. Doch wij hebben het lief onder het begrijpelijke beding, dat het vaderland toone ook ons lief te hebben, en mitsdien niet onzen Bartel uit onzen kring scheure. Vaderlandsche gezindheid is plicht; maar wij mogen verlangen, van onze plichthuldiging ten deze genot te hebben, en niet verdriet. En hoe dit nu kan: dat onze vaderlandsliefde ons