is toegevoegd aan uw favorieten.

De psychologie der kleutertaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontstonden ditte en datte, die eerst het aanwijzend karakter deelden met de uitgestoken grijphand, later met het wijzende vingertje, maar die nu de demonstratieve functie van het gebaar zoo goed als geheel overnemen.

„Keesje" maakte zelfs onderscheid tusschen ditte en datte: zich zelf en alles wat nauw met z'n eigen wezentje samenhing, als moeder en andere familiaire dingen, noemde hij ditte; met datte uitte hij 'n stemming van onverschilligheid en gebruikte het voor dingen die hem tamelijk wel koud lieten. Door deze keuze gaf hij duidelijk blijk, niet van andere jonge menschentelgen te verschillen, aan wie het egocentrische eigen is als een der meest karakteristieke eigenschappen. Nog bij herhaling zal dit blijken.