is toegevoegd aan uw favorieten.

De psychologie der kleutertaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWAALFDE HOOFDSTUK. DE KINDERTAAL IN DE LIJST DER ALGEMEENE ONTWIKKELING.

'n Menschenkind is 'n persoon, geen zaak; 'n individu, d. i. iets ondeelbaars. De lichamelijke en geestelijke elementen zijn reëel niet van elkaar te scheiden, omdat ze hun ontstaan danken aan de ééne persoonlijkheid. Op-zich-zelf-staande geheugenfuncties, op-zich-zelfstaande gemoedsbewegingen komen niet voor, evenmin als 'n opzich-zelf-staande spijsvertering of bloedcirculatie. Ze bestaan niet afzonderlijk, ze ontwikkelen zich niet afzonderlijk; ze zijn diverse uitstralingen van één en hetzelfde individu. De ontwikkeling van iedere functie afzonderlijk wordt gedragen door de totaal-ontwikkeling, en alle gemaakte scheidingen zijn abstracties, alleen om methodologische redenen gerechtvaardigd. Bij iedere éénzijdige beschouwing der kinderlijke ontwikkeling mag dus nooit uit het oog worden verloren de gesamt-ontwikkeling.

Zelfs de oeroude onderscheiding, d. i. scheiding, van het psychische en het fysische in den mensch kan niet worden volgehouden. De mensch is niet de som van 'n lichaams- en 'n ziele-individu, maar 'n eenheid. De meest onstoffelijke akt is het abstrakte denken; toch verloopt zelfs dit niet zonder zenuw-, dus stoffelijke processen, al mogen de hersenen niet het orgaan van het denken genoemd worden.

Veel duidelijker spreekt de bedoelde één- en ondeelbaarheid van geest en stof in de taal. Van de innerlijk bewuste voorstellingen of begrippen, de geassocieerde zaak- en woordbeelden, gaan impulsen uit naar de spraakwerktuigen, en de geproduceerde klanken zijn dus naar herkomst en wezen niet van fysische, niét van psychische, maar van psycho-fysische natuur.

De pasgeborene is 'n bundel van mogelijkheden. Wat hij ter wereld meebrengt, is z'n aanleg voor 'n massa functies en eigenschappen, die eerst langzamerhand tot ontplooiing zullen komen. Slechts het voor zelfbehoud direkt noodige is al aanstonds 'n volledig ontwikkeld vermogen. Zoo is bij voorbeeld de pasgeborene