is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem aan. Als defileerend trok de menschen-drom langs hem heen, terwijl hij nog stond op de stoep-verhooging en telkens had hij groeten te beantwoorden van de vele mannen, die hem voorbij gingen en hem kenden als een van de grootste branders van Schiedam, eerbiedige en onderdanige groeten, waarvan hij thans achteloos notitie nam.

Doch 'n stoeiende troep jongens en meiden, elkander in uitgelaten lolstemming najagend — de meiden hysterischgillend, wegduikend onder de grijpende knuisten, de omvattende armen der jongens — berenden de stoep; 'n meid in vluchtens-angst bonkte haar forsch lijf tegen hem aan, drong hem met 'n geweldigen smak ruw op zij en toen hij, onthutst, zich te weer dacht te stellen, gierde de spotlach rond hem op, was hij op-eens het middelpunt van drieste en dartele grappen en 'n paar glasblazers, vechtlustig in hun halve dronkenschap, die hem blijkbaar niet kenden en meenden hem uittartend te zien, plaatsten zich zelfs raaskallend en met dreigend arm-gezwaai voor hem.

Toen in 'n plotsen angst voor handtastelijkheden drong Leyter zich door de menigte heen, sloeg 'n stille steeg in, als vluchtend uit de zich langzamerhand verbeestende oudejaarsavond-viering.

II.

Herman Leyter had z'n kantoor op de Schie, het luguber-gore, sinistere grachtje, dat de rivier voortzet. De straat is er maar smal en laag boven het zwartige water, waaruit, aan den overkant, de verarmelijkte achter-zijden van branderijen en pakhuizen op staan, 'n Zurige gistingslucht, opgedampt uit de beslagbakken en de weeige geur van moutwijn hangt er dag en nacht tusschen de oude gevels, verweerd als aangewreten door de zure, scherpe gassen die ze uitzweeten en den poelstank, die uit het grachtwater walmt. Het gerucht en het beweeg, dat het Schiedamsche bedrijf in den morgen er brengt — het gerij van sleeperskarren en molenwagens, hots-wielend over de hobbelige keien; 't holle gebolder van leege fusten, die handig door de „stukken-rollers" worden voortgeduwd met 'n kleinen