is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leyter kende dat en schamperde:

,,'t Zal wat zijn, als 't voor de heeren komt."

„Nou ja, veel is 't niet . . . twaalf stukken ... Ik zal open kaart met je spelen. Ik krijg daar juist 'n telegram van Topstra uit Leeuwarden . . die beroerde vent seint altijd op 't nippertje. ."

„Dan had je toch tot Maandag kunnen wachten op de beurs.

„Nee, want de schipper vaart Maandagmorgen al. . daarom moest ik er wel op uit. . Ik was blij, dat ik bij jou licht op kantoor zag. . . Je weet, Topstra heeft graag jouw moutwijn. .

Leyter maakte 'n ironische buiging. Maar de handelsman was intusschen in hem wakker. Of hij ontstemd was vernorschte plots de uitdrukking van z'n gezicht. De toppen van z'n slanke vingers tegen elkaar gedrukt, de ellebogen steunend op de leuning van z'n stoel, die wijd z'n middel omving en met 'n ongedurig wiebelen van z'n over de rechterknie geslagen linkerbeen, hoorde hij den commissionnair aan, trachtend z'n bedoeling te raden. . . Want dat praatje van Topstra . . 't was 'n aanloopje om hem te verschalken natuurlijk, misschien was er geen woord van waar. . Sluwe vent. . had vanmiddag op de beurs waarschijnlijk niet al z'n orders kunnen uitvoeren en probeerde 't daarom nou nog even op den laten avond. . . Maandag zou met de vaste beursstemming hoogst waarschijnlijk alle kans verkeken zijn . . hij was glad genoeg, die Romont. . jawel, maar hij kende dat kunstje. . .

„Zal ik die twaalf stukken dan maar noteeren voor tien gulden?" polste de commissionnair. Maar Leyter viel uit als geschrokken :

„Tien gulden? Hoe heb ik 't nou met je? Ik heb vanmiddag tien en het achtste kunnen maken."

„En ?"

„Ik heb geweigerd. Ik hou op 't kwart."

Romont kwam 'n stap nader:

„ Dat is niet verstandig geweest, waarde heer," verzekerde hij op 'n toon van welmeenend vermaan. „Er is vanmiddag iets voor het achtste gedaan, maar geloof me, Maandag