is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zame stilte van de Korte Haven in de fluweelen duisternis, die lag over het grachtje gespreid, doch waarvan ze, als opgebeurd bij de lantarens, gedeelten armelijk bloot liet in den schamelen lichtschijn. En onwillekeurig zich aanpassend aan het rond-omme, gebaarlooze zwijgen, dempten zich meer nog hun stemmen.

„Geloof jij, dat het wat worden zal tusschen Suus en hem ?" vroeg Emmy fluister-geheimzinnig.

„Gut, kind, hoe weet ik dat nou?"

Toen werd ze boos. „Doe toch niet zoo misselijk. Jullie willen me d'r allemaal buiten houën. Denk je soms, dat ik niks merk, dat ik m'n oogen in m'n zak heb zitten. Ik ben niet zoo'n piepkuiken, als jullie misschien wel zouen willen."

Maar Laurens lachte 'n korten schamper-luchtigen lach.

„Ik weet er waarachtig niet meer van dan jij, hoor! Wat wou je eigenlijk? Dat Suus bij jou of bij mij om advies of permissie kwam vragen?"

Hij had moeite z'n ontstemming niet te laten doorklinken in z'n plagerige scherts. Meerhold z'n zwager, hij kon er niet met vreugde aan denken. Maar wel beschouwd, wat had hij eigenlijk tegen hem? Was het niet 'n beetje erg onbillijk om hem antipathiek te vinden louter om z'n uiterlijk? Hij was wat heel erg mooi, wat heel erg netjes in z'n kleeding. . . 'n poseur... och nou ja, maar daarom hoefde je iemand toch nog niet... te haten, dat was natuurlijk te sterk, maar toch ... Ja, 't was gek .. . van het eerste oogenblik af, dat hij Meerhold ontmoet had, vond hij hem antipathiek... 'n brutalen indringer, ondanks z'n beleefde vormelijkheid... Onbillijk?... Hij kon 't nou eenmaal niet helpen, hij kon het gevoel niet van zich afzetten ... hij gunde hem Suus niet... Suus was toch waarachtig te goed voor dien kwast.. . Tja, lam genoeg ... Maar... als ze van elkaar hielden?., 't Ging wel vreemd anders tusschen die twee. Soms zou je zeggen: Suus moest niet veel van 'm hebben en dan in-eens weer.. . Zijn begrip ging het te boven ... Lieve hemel, hij had zich de liefde heel anders voorgesteld, heel wat meer spontaan, zonder al die strijkages van weerskanten ... Dit leek veel

L 3