is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Suus, zou jij dan maar niet naar de telefoon gaan?" zei Emmy in onbedwingbaren plaaglust.

Even donkerde Suus' wang, het meisje boog zich wat dieper over haar borduurwerk, maar bleef zitten, zweeg.

Leyter echter was al opgekomen, 't Kon ook wel voor zaken zijn, dacht hij en ging naar het kleine spreekkamertje, waar het toestel hing.

En uit de brokstukken telefoon-gesprek, joviaal-luid, dat het galmde door de holle, marmeren gang en in de nabijë huiskamer woordelijk verstaanbaar was, begrepen de anderen, dat het werkelijk Henri Meerhold was, die opgebeld had en ook, dat hij iets aanbood, wat papa lachend eerst afsloeg — „nee, kerel, heusch, doe dat nou niet, zeg. .., jij als gast, 't gaat waarachtig niet. .. we mogen dat niet accepteeren eigenlijk... je maakt ons verlegen," hoorden ze hem bezwaren maken — maar tenslotte, zich gewonnen gevend, dankbaar scheen te aanvaarden.

Doch terug gekomen en direct met vragen overstelpt, bracht Leyter het gesprek eenigszins aarzelend over, als of hij achteraf toch 'n beetje spijt had van dat aanvaarden :

„Verbeeldt je, Meerhold stuurt ons versche kreeft. . Hij beweert, dat ie ze zelf cadeau gekregen heeft, maar nou niet weet, wat ie er in z'n eentje mee moet aanvangen. . . Of wij er wat op tegen hadden om ze met vereende krachten te verorberen vanavond, vroeg-t-ie."

„Hè, welnee," zei mama gretig, verrast, „wat zouden we daar op tegen kunnen hebben? Ik vin 't vreeselijk aardig, erg attent. . . Vind jij 't ook niet-vreeselijk attent, man?"

„Ja. . ja wel. . ja zeker. . natuurlijk. . 't is heel aardig," beaamde Leyter weifelend. Als gastheer voelde hij toch wel vage bezwaren. „Enne 't mooiste is. . wij hoeven voor niets te zorgen. . hij heeft ze door den kok op laten maken. . Tegen 'n uur of tien zou de schotel bezorgd worden. Of dat goed was. .? Ik heb maar gezegd van ja."

„Zoo," zei Laurens droogjes, „onze weldoener doet geen half werk." En Mama, dit als 'n prijzing opvattend, ging er op door: ja, ja. . dat was nou zoo echt iets a la Meerhold.. daar proefde je Meerhold uit om iemand op discrete wijze 'n genoegen te doen. .