is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het gesprek had weten door te weven, hoezeer hij miste, altijd gemist had de gezelligheid van den huiselijken kring, had zij hem vriendelijk tot herhaald bezoek genood, verzekerd, dat hij altijd welkom was. En tegenover haar man had ze hartstochtelijk z'n partij opgenomen. Wist hij dan iets op Henri Meerhold aan te marken..? Gedroeg hij zich niet keurig, als 'n gentleman. . Hij was 'n héér, beslist. . En in ieder geval was 't onbillijk om den zoon te weren enkel en alleen, omdat de vader niet gedeugd had. . .

Tenslotte deed Herman concessies.

Behagelijk in den fauteuil gedoken, 'n geziene gast, zat Henri Meerhold nu bij den haard, drinkend met kleine teugjes z'n thee uit het chineesch-porseleinen kopje, dat hij sierlijk met z'n vrouwelijk-blanke hand hield omvat. Mevrouw zelf had het hem ingeschonken en zoo maar huiselijk over tafel, — dat mocht wel, nietwaar — aangereikt. De meisjes lieten haar leelijk in den steek. Die hadden zulke groote plannen voor straks, verklapte ze met 'n glimlach. Doch innerlijk ergerde ze zich over Suus' wegblijven.

Wat kon ze toch vreemd doen die Suus, mopperde het in haar. Waarom kwam ze nou niet binnen? Ze wist toch, dat Henri er was .. . Anders was ze waarachtig zoo behulpzaam niet en Emmy zou het nu toch verder wel alleen af kunnen..

De opgekropte ergernis maakte Henriet onrustig; ze frommelde aan de krant, schoof ongedurig op haar stoel open-neer. Eindelijk met moeite haar ontstemming betoomend zei ze tegen Laurens: „Ga jij toch de meisjes 'ns roepen, ga 'ns zeggen, dat meneer Meerhold er is."

Doch Meerhold, even het zaken-gesprek onderbrekend, waarin hij aldra met den brander was gewikkeld, voorkwam Laurens vóór die was opgestaan: „Och, nee zeg, Laurens, haal de meisjes toch niet voor mij van d'r bezigheden ... laat ze toch, mevrouw..."

Maar Leyter vond ook, ze moesten er nu maar 'ns gezellig bij komen zitten, 't Was het beste, wanneer mama zelf 'ns ging kijken, hoe ver ze nu met haar preparatieven waren.