is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ieder begrepen worden als de van zelf-sprekende, logische ommekeer in het brandersbedrijf.

Meerhold, die als distillateur er betrekkelijk buiten stond maar door z'n verblijf in het buitenland 'n breederen kijk gekregen had op handel en industrie dan de meeste bij honk-gebleven branders, Meerhold besefte het... Ja, waarachtig, Meerhold besefte het...

'n Oogenblik bleef Herman Leyter zwijgen, trachtend de warreling van z'n gedachten te verrustigen. 'n Bekentenis lag hem op de lippen ... nochtans z'n voorzichtigheid overwon.

„Mogelijk," hoorde hij den ander z'n betoog vervolgen, „dat de heeren branders 't eerst nog 'ns met 'n syndicaat zullen probeeren... Ik begrijp eigenlijk niet, dat er nog geen pogingen in die richting gedaan zijn."

„Ho-ho," zei Leyter, — en 't streelde 'n beetje z'n eigenliefde dit te kunnen weerleggen, — „twintig jaar geleden heb ik me daarvoor al warm gemaakt. . Als 't je interesseert zal ik je de brochure wel 'ns ter lezing geven, die ik toen ter tijd geschreven heb. . Maar, och, ze hebben hier nooit begrepen, dat op 'n zinkend schip alle hens aan de pompen dienen te staan. . Er zijn hier altijd zooveel tegenstrijdige belangetjes geweest, die in 't gedrang kwamen. . Ze hoopten altijd : de een z'n dood is de ander z'n brood. Men prefereerde het blijkbaar, gezamenlijk naar den kelder te gaan boven eendrachtige samenwerking.. Nou, we zijn flink op weg, hè... naar den kelder. . Maar misschien worden we wijs op den duur. . En wat je daar juist zei. . van die grootere fabrieken. . hum ja. . ik heb ook al lang gevoeld, dat 't dien weg op zal moeten. De kwestie is maar, je zit vast aan 'n ouwen rompslomp. . . daar kom je niet zonder kleerscheuren af."

„Dan maar mèt kleerscheuren," lachte Meerhold overmoedig, „want het is onverstandig vast te houden aan 'n stelsel, dat afgedaan heeft."

„Tja," zei Leyter, „dat is allemaal makkelijk gezegd. . 't Blijft toch ook 'n min of meer gewaagde onderneming zoo'n fabriek.

„Niet als 't flink aangepakt wordt. . Ik zou er best aandeel in durven nemen."