is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'n Koortsige gloed steeg den brander in 't gezicht en in 'n vreemde, onverklaarbare vrees zich te verraden, veinsde hij pessimisme.

„Ik weet het nog zoo net niet onder de bestaande omstandigheden. Indertijd hebben we onze branderijen laten inrichten volgens Weensch systeem. Dat zou onze redding zijn. . . 't Kostte 'n hoop geld . . maar enfin. . 't was te doen. . Nou, je weet hoe we er aan toe zijn ondanks die veel geprezen methode van gistbereiding. . Ach, je kunt het de Schiedammers eigenlijk niet kwalijk nemen, dat de fut er uit is. . En dan zitten we nog met 'n allerberoerdste, verouderde wetgeving. . . Nee, voor je plezier hoef je geen brander te zijn tegenwoordig."

„Dat geef ik toe. . . Maar overigens, zoo oppervlakkig bekeken, . hield Meerhold vol. . „'t Is mogelijk, dat ik tot andere inzichten zou komen bij nadere bestudeering van de zaak. . maar, ja, ik heb er me niet in te verdiepen, ik heb genoeg te doen met m'n eigen affaire. . Maar uw brochure wil ik heel graag 'ns lezen," maakte hij er zich verder van af.

Er viel 'n oogenblik 'n stilte als van overweging. Nadenkend deed Meerhold 'n paar lange trekken aan z'n sigaar, liet den rook in kringetjes naar het lamplicht zweven. Toen, in dit zwijgen, waagde Laurens te opperen: „Zou de drankbestrijding van tegenwoordig ook geen invloed hebben ?"

„Och," zei Leyter schouder-ophalend.

Maar met z'n schetter-lach schrok Meerhold er van op uit z'n kort gepeins. „De drankbestrijding? Nou ja, 'n bagatel natuurlijk. . alle heiningen schutten wind. . Maar er wordt nog flink gedronken, dat verzeker ik je. Je moet niet vergeten: die heeren afschaffers zijn toch nooit onze ware klanten geweest. . 'tZijn immers voornamelijk heel matige menschen, die toch al zelden 'n borrel dronken en geheel-onthouder worden om 't goeie voorbeeld, maar de echte pruvers vangen ze toch niet. En dan . . wat gaat er niet 'n jenever weg naar Afrika en Noord-Amerika. . ? Duizenden hectoliters per jaar. Als ik 'ns naga, wat ik alleen jaarlijks uitvoer naar de Westkust van Afrika. . och I. 4