is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„'n Beroerd bestaan ? Ongeveer 't ellendigste vak, dat ik ken," bevestigde de brander met nadruk. „En 't ongelukkigste is, dat er niet aan te veranderen valt. 't Nachtwerk, dat kan nu eenmaal niet anders, 't is absoluut onmogelijk dat af te schaffen en 't loon. . ja sapperloot, aan loonsverhooging valt eenvoudig niet te denken zoolang de toestand niet verandert... Nee, met staking kunnen de brandersknechts geen zier winnen. .. Maar wat mij betreft, ik wou, dat ze morgen aan den dag het werk neerlegden; de branders zouden er over 't algemeen niet rouwig om zijn, als ze op die manier 'ns 'n poosje hun branderijen konden stop zetten. .. Komt Jacob nog niet haast beneden ?"

„Ik weet niet," zei Laurens, „hij stond juist op, toen ik de kamer af ging."

„Die is ook niet van de vlugste," gemelijkte Leyter.

„Wij zullen maar beginnen in alle geval," stelde mama voor. Zij had de thee ingeschonken en de broodschaal met boterhammen gevuld. Het ontbijt begon zwijgend.

Na 'n poosje kwam Jacob.

„Möge-Möge... heeft de familie wel gerust?" Hij gaf, naar z'n plaats gaande, z'n moeder achteloos uit gewoonte 'n kus.

„Wat kom je toch laat," knorde ze.

„Toch altijd nog vroeger dan mejuffrouw m'n zuster Suzanna," spotte hij droog en naar buiten kijkend. „Hé zeg, hebben jullie 'tal gezien, 't regent niet op 't moment; hoe is dat mogelijk in ons lief klimaat, 'n uur dat het niet regent.... 1'impossibilité possible ..

„Wat 'n sarcasme op den vroegen ochtend," kalmeerde Laurens misprijzend. Maar ook Henriet hinderde z'n luidruchtige manier van doen ; in haar hoofd roesde 't gesprek na, dat ze met Herman, in bed nog, was begonnen... 'n lang gesprek over Suus. .. Ze moest nu toch zoo zoetjes aan 'n besluit nemen, herhaalde ze in zich zelf... begreep ze wel wat ze weggooide, als ze Meerhold afwees... ? Herman had aldoor gezegd, ze moest 'm nemen uit vrije keus, zij mochten niet influenceeren. .. alsof Suus zich influenceeren liet... ze deed d'r eigen zin.. . natuurlijk... zij scheen den raad van d'r ouders niet noodig te hebben.. .