is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jacob intusschen praat-raasde door, nu over de aanhangige accijnsverhooging, met krasse scheldwoorden aan het adres van den minister van financiën, 'n onsamenhangend betoog, afgehakkeld van nijdigheid, met rustpoozen, wanneer hij 'n stukje brood hapte. Dwongen ze je nou niet om te gaan smokkelen ? Tegenover branders en distillateurs hoefde blijkbaar geen rechtvaardigheid betracht... van die haalde het rijk wat er van te halen viel... 'n schandaal, 'n grof schandaal.

Schuin terzijde keek Leyter z'n zoon aan, liet hem maar betoogen, doch toen Jacob beweerde, als hij de kans kreeg, zou-d-ie wel 'ns wat overmaat weg willen smokkelen, zei hij koel-streng: „Je zal 't wel laten."

„Fut," minachtte Jacob, „wie waagt, die wint. Ik zeg: als je de kans krijgt.. . je moet zulke dingen niet stom doen..

„En als je gesnapt wordt?" vroeg Laurens.

„Je wordt niet gesnapt, onzin. De keeren, dat iemand gesnapt is, was-t-ie verraden, dat geef ik jou op 'n briefje.'

Mama, het kopje thee in de hand, dat ze van verbazing vergat aan haar lippen te brengen, blikte angst-oogig naar Jacob. „Je meent 't toch niet, jongen, hoop ik? Ik zou wezenlijk maar oppassen, er loopen zooveel commiezen tegenwoordig."

Toch, uit louter plaaglust, wou Jacob doorgaan, echter papa voorkwam streng: „Wat zijn dat nou voor malle praatjes, 'n Fatsoenlijk mensch smokkelt niet, afgezien nog van de risico, die je loopt... En zit me nou zulke dingen as-jeblieft niet onder je vrinden te beweren — ik begrijp wel, 't is jongespraat, opsnijerij — maar 't is alleen goed om je reputatie te bederven... En schiet maar wat op, dat je niet zoo laat op kantoor komt.''

Geërgerd, met 'n strak gezicht stond hij op en ging met 'n vluchtigen groet heen. Laurens wist nu zeker, dat z'n vader weer iets hinderde; de beklemmende druk, dien z n aanwezigheid den laatsten tijd veroorzaken kon, bleef in de kamer, ook na z'n vertrek, 'n Beetje beteuterd, zwijgend at Jacob af; ook mama zat stil voor zich uit te kijken. Laurens had opgemerkt, ze had maar heel weinig gegeten.