is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar niet tegen. . haar gestel leed er onder en als dat zoo moest doorgaan, dan werkelijk. . .

„U wil toch niet zeggen. . .?" vroeg Henriet, evenmin den zin voleindend, terugschrikkend voor het beslissende, woord. Ze was, ontdaan, er bij gaan zitten ; haar dikke, geglacéede handje betrommelde met in de leder-knelling verstijfde vingers het blanke tafellaken. Al dit plotse overstelpte haar, rees, doorzicht-benemend, als 'n stapel van onoverkomelijke moeilijkheden voor haar op.

Maar alsof haar verbouwereerdheid juffrouw Schaafsma zelfbewustheid gaf, antwoordde die besloten: „Ja, ik geloof heusch, dat het 't beste is, dat ik ga. . ."

Toen, op-eens, flitste het door Henriets denken: als juffrouw Schaafsma uit eigen beweging vertrok, juist op het oogenblik, dat ze haar misschien, nood-gedwongen, haar congé moesten geven. . . het zou 'n mooie oplossing zijn tegenover de buitenwereld. En daarom, diplomatiek, moest ze tijd winnen. . . .

„Nou juffrouw," begon ze rustiger, kalmeerend „laten we daar nog'ns ernstig over denken, vind u niet?. . Ik geef toe, vader is lastig. . maar misschien, is 't 'n voorbijgaande periode. . met aankomen en afvallen van de blaren zeggen ze wel 'ns. . Ziet u 't nog 'ns 'n paar dagen aan hè. . Wantik zou 't, eerlijk, niet graag willen, dat u wegging. . m'n man en ik zijn zeer tevreden over u geweest al dien tijd, dat u hier is. . Ik zal er met vader 'ns over spreken natuurlijk, hij moet zich maar 'n beetje intoomen, wat drommel-is-dat.. Trouwens," vervolgde ze op vertrouwelijken toon, „vandaag leek hij me toch bizonder down. . U weet niet, of er soms

iets is voorgevallen ?"

„Nee," zei de huishoudster, „ik zou heusch niet weten wat. Ik vind trouwens meneer vandaag niet lastiger dan anders.

„Niet lastiger," verbeterde Henriet, „maar stiller, gedrukter. Dus-e. . u weet niet wat de aanleiding kan zijn. .? Heeft-ie misschien wat veel aanloop gehad deze dagen,

dat-ie wat vermoeid is. . ?"

„Och nee, d'r komt haast niemand. . Alleen gisterenmiddag is meneer Dierix even geweest."

„Welke meneer Dierix? Van de Vest toch niet.''