is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nemen en zooveel mogelijk na te gaan, of dit gebouwencomplex werkelijk zóó voor z n doel geschikt te maken zou zijn als hij oppervlakkig oordeelend meende Doch toen hij er kwam, was het daar binnen vrij wel donker, zoodat z'n tocht feitelijk vergeefsch was geweest en hij, op de lange wandeling naar huis, moe en bezweet ten este van den ingespannen middag vol emoties en van veel geloop heen en weer door de stad, zich dien onbesuisden ijver verweet.

Volkomen passend echter in z'n zucht om thans maar snel achter elkaar af te doen, wat gebeuren moest, was nu wel weer de komst van Meerhold dezen avond voor het officieele aanzoek, afgezien dan van de minder gelukkige omstandigheden voor 'n eenigszins intiem-feestelijke stemming. Evenwel, keyter besefte het volkomen, te zeer onder den indruk mochten ze niet blijven. Er was toch ook veel reden tot vreugde en dankbaarheid en voor de jongelui, die als het ware 'n nieuwe levensperiode gingen aanvangen, mocht deze avond toch niet in treurigheid voorbijgaan. Want, tenslotte, het leven ging voort; 'n jonger geslacht was er met z'n wenschen, z'n illusies, z'n eischen ..

VI.

Het liep tegen zessen, toen Henri Meerhold van z'n bureau-minister opstond, z'n boeken in de brandkast zette en met 'n duwtje van z'n voet de zware, bepantserde deur in het slot deed floppen. En terwijl hij z'n winterjas aantrok, en z'n hoed opzette, overzag hij met 'n laatsten, vluggen blik het vlak van de schrijftafel, of daar nog papieren lagen, die opgeborgen moesten worden, draaide

toen snel de lamp uit.

In de plots gedaalde duisternis stond hij n wijl verblind en op den tast moest hij zoeken naar de met leer bekleede deur, die z'n privékantoor afsloot van dat der bedienden en, opengestooten, geruischloos zich achter hem als in den wand weer vastzoog. Ook het bedienden-kantoor was donker en leeg. Alleen in n hoek bij het venster,