is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als 'n walg, maar de nuchtere gedachte-van-zakenman

drong die onmiddellijk terug. .

„We zullen dat tuig 'ns flink aanpakken, Kerbrink, we zullen 'ns kijken of er dan niets te halen valt.

De boekhouder haalde nadenkelijk de schouders op-^ ^

Ik vrees, dat het niet veel baten zal, meneer... t is n uitgeslapen zooitje ... Maar 't schijnt, dat op t moment die soort zaken slecht gaan in de Zandstraat... we hadden er vroeger toch zulke beste klanten zitten ... lui, die anders prompt betaalden, heb ik noü op de lijst moeten zetten.

„Nou, met zulke kerels kunnen we desnoods wat consideratie gebruiken ... maar voor de rest... t Loopt te veel op met die beroerde accijns, die rotte klanten moeten maar

in-eens over boord."

Toen in gemoedelijker toon vervallend .

.Ik zou het maar niet te laat maken, Kerbrink. Morgen komt er weer 'n dag ... Enne, je sluit wel goed ... boeien av0ncl "

aV°Daar kunt U van op aan meneer. Goeien avond," groette de" oude boekhouder insgelijks, uiterst beleefd. Doch toen _de patroon verdwenen was, verwrevelde zn gezicht. „Lastige donder," mopperde hij in zich zelf, „net z n vader soms.

'n Huiver rilde door z'n dorre lijf. De buitenkou kwam als bij scheuten in het kantoor gevloeid en hij zag, de patroon haddedeur opengelaten. Venijnig sprong het magere kereltje op, luisterde 'n oogenblik scherp, toen deed hij haastig maar voorzichtig de deur dicht, pookte de kachel nog wat op en daarna, zich op z'n gemak weer neerzettend, haalde hij n sigaar voor den dag... de op kantoor verboden sigaar.

'n Weinig gejaagd deed Meerhold z'n rondgang door de distilleerderij, die was naast en gedeeltelijk onder het kantoor.

In afwijking van gewone dagen werd er in de buitenlandsche afdeeling nog vol-op gewerkt, want n groote zending jenever moest naar de Westkust van Afrika verscheept. In het voorste gedeelte van de ruime fabriek, dat meer voor de verpakking werd gebruikt, stonden hoog op gestapeld de menie-roode, vierkante, met fleschen gevulde kistjes, waarop in 'n cirkel van blank gelaten hout het merk