is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Zoo ? Nou ja," protesteerde Meerhold, „dat is ook onzin, dat is niet met elkaar te vergelijken."

„Natuurlijk niet," zei Jacob, ,,'n modern ingerichte fabriek of die ouwe branderijen van 'n vijftig jaar terug."

„Goed, dat weet ik wel." — Laurens antwoordde wat kregel ; 't was hem, of ze de verdiensten van meneer De Borgas wilden verkleinen — „maar wat betreft waschgelegenheden en privaten voor het werkvolk bijvoorbeeld..

Jacob lachte honend : „Och kom, ben je gek ... 'n brandersknecht zou niet weten, wat-ie met al dat moois moest doen ... Zoo'n vent wascht zich boven 'n emmer en droogt z'n eigen met 'n leegen gistzak af..."

„Of hij wascht zich niet," zei Meerhold.

Doch kalmeerend mengde zich toen Leyter in het gesprek.

„Nou, kijk 'ns, 't spreekt van zelf, als iemand in den tegenwoordigen tijd 'n branderij zou bouwen, dat-ie dan op zulke dingen beter letten zou dan de menschen vroeger deden ... hij zou natuurlijk behoorlijk rekening houën met lucht en licht en hygiëne en zoo ... Maar om die ouwe toestanden te verbeteren, daar kom je niet toe hè ; 't zou ook veel te veel geld kosten ...

En zoo, schoon Leyter zich plechtig voorgenomen had om op dezen dag nu 'ns niet aan z'n zaken-beslommeringen te denken — en het was hem tot nu toe vrijwel gelukt afleidende gedachten te vinden —, bracht dit gesprek z'n geest weer midden in z'n plannen terug. Hij raakte er door uit z'n opgewekte, evenwichtige stemming 'n oogenblik. De spanning, die hem de komende week wachtte, joeg toen weer even 'n zenuwachtige onrust in z'n bloed. Daar was de door omstandigheden uitgestelde verkooping van de branderijen van Teunman, daar was, — waar hij ontzettend tegen opzag, — z'n bezoek aan Meerhold voor diens financieelen steun. Wat hem echter tot doorzetten zeer bemoedigde was het feit, dat hij nu vrijwel de beschikking had gekregen over het geld van vader Mencke. De oude man had hem zonder veel bezwaren het beheer over z'n vermogentje toevertrouwd, ook al op aandringen van den dokter, die hem verboden had zich ook maar met iets te be-