is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid en bitse verwondering gevraagd, toen het meisje koppig volhield in alle geval te willen gaan, wijl — jokte ze — het de laatste dag was der expositie, die ze niet missen mocht met het oog op haar studie, dat Ems niet inzag, dat je aan het personeel zoo heelemaal niets kon overlaten! ? Er moest toch af-en-toe 'ns in de keuken gekeken worden. . 't was allemaal niets, als je het eten van den kok kreeg, maar nou alles thuis werd gekookt, moest de meid wel degelijk nagegaan worden. . . En nerveuzer, boozer, omdat Emmy haar weerlegde door er op te wijzen, dat Bet, de keukenmeid, het best kookte, wanneer je ze bij zulke gelegenheden stilletjes haar gang liet gaan, dat ze eigenlijk geen inmenging dulde en je gewoon de keuken uitkeek, wanneer ze in actie was, dat ze, tenslotte, beter zoo'n dinertje klaar kon maken dan menige kok, had mama weer andere bezwaren. . . , er moest tusschentijds toch worden gedekt, het beste zilver uitgelegd. . Gunst, er was zoo'n massa te doen, je wist niet waar het werk vandaan kwam en je kon toch niet vergen, dat zij, mama, voor alles alleen zorgde. . . Het kon trouwens niet: ze kon niet in de eetkamer of in de keuken zijn en tegelijk op receptie staan. . .

Eindelijk, na veel beloften en geplooi en veel berekenend overleg, had Emmy mama toch overgehaald het een en ander zoo te schikken, dat ze 'n paar uurtjes er uit zou kunnen breken. Maar, totdat Meerhold kwam, had Henriet kribbig door het huis geloopen, al maar klagend over de drukte, waarin ze geen doorkomst zag, nu Emmy met dolle geweld naar zoo'n schilderijen-tentoonstelling wou,'n heelen middag verdoen met dien kunst-onzin. . .

Nochtans had Emmy zich des ochtends geen oogenblik rust gegund, maar, denkend aan den middag, was ze met vreugde en ijver in de weer. En terwijl ze de bloemstukken schikte in den salon, plaatste en verplaatste om het mooiste effect, de rijkste kleur-tegenstelling te krijgen, vermeidde ze zich kinderlijk met dfe voorstelling, hoe het zijn zou, wanneer het eens gold Jules en haar ... Jules, tegen wien dan ieder wel met respect zou opzien en over wien ze bewonderend zouden spreken als over 'n groot kunstenaar op weg om 'n beroemdheid te worden ... Met 'n gevoel