is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keerden ze aarzelend ; toen, met 'n triumfantelijken zwaai, legde hij ze bloot. Op den eenen heer was 'n aas gevallen, op den ander 'n tien.

,,'n Knappe vent, als je daar boven komt, meneer Meerhold."

Die, zwijgend, onverstoorbaar, draaide eveneens z'n kaarten. Ze telden twaalf.

'n Juiching ontsnapte Boekelhorst. Z'n spel leek dubbelgewonnen.

Doch, sarrend-langzaam legde Meerhold 'n derde kaart bij de beide eersten. Het was 'n aas.

„Dertien," telde hij en wachtte.

„Opschieten, opschieten" gilde Boekelhorst, „wat zanik je toch vent!" Hij was opgestaan, hing met z'n zware lichaam over de tafel. Op z'n voorhoofd stonden vettige droppels zweet.

Meerhold keerde 'n vijf en, overleggend, leek hij toen te aarzelen. In de absolute stilte van opperste spanning, waarin aller oogen brandend staarden naar z'n weifelende hand, was het snelle ademgehijg van Boekelhorst te hooren als het amechtig gezucht van 'n afgejaagd dier en Van Deumen, die al dien tijd was gebleven als aandachtig, nuchter toeschouwer, besefte, zag aan 't geglinster van Meerholds oogen, welk wreed spel hij in deze lange seconden met Boekelhorst dreef.

Eindelijk wendde hij de kaart: klaver drie.

„Een-en-twintig in vijf kaarten... de bank krijgt dubbel heeren ... enne meneer Boekelhorst, als ik me niet vergis, betaalt u vier dubbel..."

Sprakeloos, met 'n voos-bleek gezicht, had deze de kaarten bijeen en opgenomen, toen weer neergesmakt. Nu, als in droom-verstarring, haalde hij z'n porte-feuille uit z'n binnenzak, nam er vier bankjes van vijf-en-twintig uit, telde ze en telde, als was vergissing mogelijk, reikte ze eindelijk met traag arm-beweeg en 'n domme, meelijwekkende grijns aan Meerhold, die ze samenvouwde en achteloos wegstak in z'n vestzakje; doch terstond haalde hij ze weer voor den dag, hief de kreukelige, bemoezelde papiertjes tusschen duim en wijsvinger in het helst van den lamp-schijn.

„Ik wil je nog 'n kansje geven, Boekelhorst. Dubbel of quite. We zullen er om harte-azen, als je wilt."