is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij jullie is. . . ik bedoel bij „Rusland" en mijn rommelpakhuisje, daar kan je niet spreken van wagen, dat is kinderspul, dat is zoo safe als de Bank. Al had je die twee panden er op laten bouwen, dan kon 't niet mooier. En dan 's avonds in die doodstille buurt, geen levende ziel zie je d'r ooit. . . nee dat zou 'n klein kunstje zijn."

„En wat denk je nou?" vroeg Jacob opstaande en z'n stem klonk hard als in bedwongen verontwaardiging, „denk je nou waarachtig, dat ik er voor te vinden zou zijn?"

„Welnee, welnee," haastte Kellenaars, geschrokken, te verzekeren. „Je mag daar nou 'ns over praten, maar daarom hoef je 't nog niet te doen. Ik zou ook niet graag met zoo'n voorstel bij meneer Leyter aankomen," zei hij diplomatiek. „Ik denk, dat die me gauw de deur zou wijzen. Och welnee, we hebben maar zoo'n beetje zitten fantaseeren, hoe 't zou kunnen gebeuren, daar steekt niks in... Merci." Z'n vingers schoven achteloos het geld naar zich toe, dat Jacob op tafel had gelegd en beleefdelijk volgde hij naar de deur. Het regende nog, schoon minder heftig maar toen Jacob op de stoep even staan bleef om z'n jaskraag op te zetten, moest Kellenaars met 'n beduidenis-vol knipoogje toch nog even zeggen : voor de aardigheid zou hij ns narekenen, wat er met zoo'n zaakje te verdienen viel. . .

Het was na dit gesprek, dat Jacobs gedachten zich vaak en met 'n zeker genoegen bezig hielden met dergelijke plannen en gelijk 'n schaker, die fijn-berekenend 'n zet wikt en weegt met vernuftige combinaties en scherpzinnige voorziening, werkte hij die in z'n hersens tot in bizonderheden uit, lettend op alle omstandigheden en mogelijke complicaties en zoo rijpten ze tenslotte tot 'n sluwen, fijn overlegden opzet, die — meende hij stellig — in uitvoering feilloos slagen moest. Maar tegelijk achtte hij het ondenkbaar, dat hij er toe komen zou. Want was het, wel beschouwd, niet 'n heimelijk bestelen van z'n vader, al was het dan ook maar voor 'n luttel bedrag in reëele waarde? En eigenlijk was dit het eenige, de weerzin tegen dien diefstal, wat hem terughield en z'n listige berekeningen zoo ongeveer deed beschouwen als het vermakelijke oplossen