is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch voor de anderen ging het leven, met voor ieder eigen vreugden en zorgen, in razenden spoed voort.

Vooral voor Herman Leyter, sinds hij 'n aantal effecten van z'n schoonvader had verzilverd om de — trouwens goedkoop — gekochte branderijen van Teunman te betalen, voor Herman Leyter was 't vaak 'n benauwende gedachte, dat de ouwe man het nog zoo lang zou kunnen maken. Want ofschoon hij zich na lang zelf-beredeneer overtuigd had, dat dit geld toch binnenkort z'n eigendom zou zijn, het kon beschouwd worden als 'n hypotheek op z'n panden en er geen sprake van was, dat hij iemand benadeelde, het duurde toch geruimen tijd, eer hij zich bij z'n schoonvader weer op z'n gemak voelde. De vrees bleef, dat deze hem in 'n helder moment ter verantwoording zou roepen. En zoo verschaarschte hij z'n bezoeken aan de Kerkstraat tot de weinige, hoog-noodige, ook toen hij de overtuiging had gekregen, dat deze gevreesde, heldere oogenblikken niet licht meer te verwachten waren. Want ook op ander gebied begonnen waanvoorstellingen en schrikbeelden den zes-en-zeventig jarige te kwellen. Voor Henriet, die haar dagelijksch ochtendloopje naar vader vol hield, hoezeer dit 'n offer was geworden, waardoor haar zenuwen van streek raakten, had hij de gegronde reden van overstelpend-drukke bezigheden, die hem geen tijd lieten om den zieke geregeld op te zoeken. Inderdaad was er reeds 'n begin gemaakt met de verbouwing van de panden aan den Buitenhavenweg en in z'n koortsachtigen, enthousiasten ijver sleet Leyter uren bij het werk, dat naar z'n zin maar al te langzaam vorderde. Z'n ijver was tot 'n koppigen wil tot doorzetten en slagen volgroeid, sedert hij wist, dat de branders z'n tenslotte bekend geworden plannen vrij schamper beoordeelden en sommigen 'n zeker débacle hadden voorspeld. Er waren er ook geweest — 'n paar brutale jongeren — die hem, op de beurs, met z'n fabriek 'n beetje in het ootje hadden willen nemen, doch oneindig dieper dan die kwajongensgrappen had hem gegriefd en geërgerd de vijandige, hatelijke wijze, waarop invloedrijke collega's achter z'n rug z'n ondernemen bespraken als 'n poging om de kleine branders dood te concurreeren. Maar weinigen