is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koepeltje over het water gebouwd. Met deze zeer voorname woning en de belofte van 'n kostbare, chieke inrichting had hij Suus toch wel verzoend met het blijven in Schiedam, schoon ze bij iedere gelegenheid liet doorschemeren, hoe ze hoopte op later en vreesde, dat het kostbare huis hen wel 'ns in Schiedam zou kunnen houden. Aanvankelijk had ze daarom zelfs gepoogd — hoewel zwakjes, zonder veel overredingskracht, wijl zonder innerlijken drang — z'n al te grootsche en weelderige plannen 'n weinig te besnoeien. Want tenslotte waren het toch ook haar weelde- en genotbegeerten, die de toekomst te bevredigen beloofde. Rijker en overvloediger dan ze ooit in haar grillige, veel-eischende jonge-meisjes-droomen, tijdens en na haar verblijf in Brussel, zich had durven wenschen. En nu haar aanstaande man, als had hij die kunnen raden, ze wilde vervullen zonder dat ze er zelfs om vroeg, haar zwijgen als 'n beminnelijke bescheidenheid van haar kant opvatten, influenceerde ze, diplomatiek, maar heel weinig op z'n voornemens. En Meerhold vond 'n pralerig genoegen in het maken van grandioze plannen, beloofde soms meer dan hij voornemens was te houden, doch hij deed het met zooveel tact, dat het niet bepaald blufferig klonk en Suus wel waarschuwen moest soms: „Nou zeg, vin je wel, dat we 't om te beginnen zoo grootscheeps moeten aanleggen? Aan alles is opkomen hoor en je kan toch nooit weten, wat voor nare dingen in zaken je nog te wachten staan."

Maar met 'n overmoedigen glimlach om z'n ijdelen mond stelde hij haar dan gerust en met 'n teeder drukje van haar hand prees hij haar vrouwelijke voorzichtigheid. Ze moest op dat punt maar geen zorg hebben, hij was 'n financieeïe specialiteit...

Als de weerklank van zulke gesprekken echter waren de steeds talrijker en kostbaarder wordende wenschen van Suus voor haar uitzet en, het was bij de besprekingen daarvan met haar moeder, dat ze van 'n nukkige, onredelijke veel-eischendheid kon zijn. En mama, het gezicht opdrachtig-rood van nervositeit en ergernis, betoogend, dat