is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geestelijke dorheid haten, het oppervlakkige geleef, waarbij het vervullen van alledaagsche plichten, zonder belangstelling voor iets hoogers tot eenigen levens-inhoud was geworden. Zoo vaak hij bij de familie De Borgas vertoefde, drongen zich vergelijkingen aan hem op, voelde hij wat thuis ontbrak, besefte hij, hoe los eigenlijk de band was, die hen onderling bond.

Geregeld 'n keer of drie in de week kwam hij er 's avonds om met Emmanuel voor het eindexamen te werken. En, zoodra de zware, massief-eiken voordeur zacht achter hem in het slot was gedrukt en hij in de breede, marmeren vestibule z'n jas uittrok, kwam terstond 'n gevoel van stilvoorname, veilige huiselijkheid over hem. Uit de koperen, antieke hanglamp zeeg 'n warm licht, dat de muren en het plafond, met sierlijk, fijn-guirlandend Louis XVI stuukwerk betooid, roomig-wit omstolpten en waarin de kleuren van 'n Perzisch tapijt, uitliggend tot waar de monumentale, gebeeldhouwde trap begon, bloeiden in harmonieuse veelheid op de ongerepte, stralende marmer-blankte. En zacht-toniger, teer-glanzerder ontlook er het kleuren-spel in de Japansche vazen en pullen, die stonden op 'n lage laat-Gothieke kast, 'n meubel van kostelijke soberheid met koel-metalig geblinker van ijzer-beslag op het diep-warme van oud eikenhout. En zoo was de kille strakheid van de witte, holle gang vermild en geworden tot 'n belofte van rijk, van kunstzin tuigend interieur, dat verborgen was achter de zwijgende geslotenheid der geornamenteerde kamer-deuren.

Meestal, voordat hij met Emmanuel naar diens kleine studeerkamer ging, 'n knus, eenvoudig gemeubeld vertrek op de tweede verdieping, maar waar, door smaakvolle schikking der dingen en wei-gekozen kleuren, 'n vriendelijke gezelligheid was vastgelegd, werd hij genoodigd om met de familie thee te komen drinken in de huiskamer.

Ze zaten dan, in 'n kleinen kring rondom het haardvuur, in het spaarzame licht van 'n paar schemerlampen, terwijl het zaal-ruime vertrek verzonken lag in weldadige rust. Na den woeligen dag-arbeid op de fabriek en vóór den ingespannen geestesarbeid van de komende avond-uren was dit dag-deel voor meneer De Borgas het moment van vredige verpoozing.