is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

telkens wee-benauwenden twijfel te bezweren... Doch ook, als 'n giftig angeltje, dat ongemerkt in z'n eigenliefde gehaakt was en nu eerst te pijnen begon, hinderde hem, wat hij over Emmanuel de Borgas had gehoord. En onwillekeurig venijnde de gewekte jaloezie ... Jawel... die familie De Borgas.. dat waren Onze-lieve-Heers kindertjes..!

Toen hij thuis kwam, lichtelijk geechauffeerd, vond hij z'n gezin reeds met koffiedrinken begonnen; doch hij zag ook, terstond bij z'n binnen komen, aan Henriets zenuwachtig doen, dat er iets aan de hand was. Nochtans, in 'n wreveligen weerzin om nu weer in een of andere kleine huiselijke onaangenaamheid — 'n kwestie met de meiden of zoo iets — gehaald te worden, vroeg hij maar niet. Of hij niets gemerkt had, deed hij zelfs kwasi opgewekt, terwijl hij zich aan tafel zette: 't Was maar goed, dat ze begonnen waren, hoor, 't was alweer allemachtig laat geworden ,.. de uren waren hem tegenwoordig waarachtig te kort.. .

„Hoe was 'tin de Kerkstraat?" vroeg hij even later, zonder van z'n bord op te zien, terwijl hij zich 'n broodje smeerde. Het was z'n tot gewoonte geworden middag-vraag aan z'n vrouw, waarbij hij eigenlijk niet meer dacht.

„Met vader schikt 't nogal, zou ik zeggen," antwoordde Henriet, „hij heeft er zich zelfs over beklaagd, dat-ie je zoo weinig zag."

„Hum ja, God, ik heb nogal tijd," verontschuldigde zich wat kregel, Leyter.

„Maar... e," vervolgde Henriet bedrukt, „juffrouw Schaafsma heeft me van morgen definitief gezegd, dat ze over veertien dagen vertrok ... dat ze 't niet langer vol kon houen ... d'r eigen zenuwen raakten van streek, beweerde ze ..

„Ik dacht niet, dat zoo'n uitgedroogde ziel nog zenuwen had," spotte Jacob.

„Alweer wat nieuws." Leyter verschoof ongeduldig z'n kop koffie met 'n nijdige handbeweging; toch was z'n toon mat. „Ik had zoo'n stille hoop, dat 't mensch d'r tijd wel uit zou dienen... op zien komen van 'n legaatje. Wat moet je nou eigenlijk beginnen voor die enkele maanden, dat vader misschien nog te leven heeft. .. ? Onder de