is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blijken vóór hij iets was in de maatschappij ... Als student zou hij het mogen wagen, vond hij.

III.

Het slotaccoord, lang aangehouden, vergalmde, loste zich op in de starre luisterings-stilte, waarin het gezelschap roerloos-aandachtig neer zat. En eerst toen de violist, met 'n moe gebaar, de blanke hand, die den strijkstok hield, slap langs z'n zijde liet vallen en het instrument weg nam onder z'n kin, langzaam of hij uit 'n trance ontwaakte, ging er 'n geluid als 'n zucht, dat aanhield en groeide tot gefluisterde prijzingen.

Laurens, op den divan in den schaduw-vollen kamerhoek, waar het getemperde licht van de met oranjige-zijde-omkapte lamp bij den vleugel tot 'n goudigen schemer verwaasde,

richtte zich op uit z'n in-een-gedoken houding en z'n handen

gaven 'n zwak applausje. Hij had het hartstochtelijke spel van Reinier Harms meer ondergaan dan kunnen volgen; er waren oogenblikken, dat de klank-golvingen zich als vereenden met de heftige bewogenheid zijner ziel, dat hij het gevoel had van het uit te zullen snikken van overstelpende ellende ... maar dan weer roesden de tonen warrig om z'n hoofd, waarin de leed-gedachte alles absorbeerde.

Als in luistering verzonken had hij z n hoofd in z n handen gesteund, omdat hij 't niet meer aan kon zien, die twee bij den vleugel, omgloried van licht: het fijne figuurtje van Nathalie en de rank opgerichte gestalte van Reinier met de gouden kruivingen in de blonde haren en baard, den kop pensief geneigd over de viool, waaruit hij, als door streelende beroeringen met 'n tooverroede, wonder sonore melodieën op te roepen vermocht.

Maar al zag Laurens dan niets, te scherper hoorde hij de feillooze samenklinking van beider spel, hoe Nathalie elke bedoeling van den violist voorvoelde, zich ganschelijk regelde naar diens intenties ... hoe ze als één waren al den tijd, dat de sonate van Tartini duurde, Reinier Harms en Nathalie...

Het was 'n muziek-avondje bij de familie De Borgas. Een