is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch thans, terwijl deze herinnering schimmig visioende voor z'n geest, was het zonder bekoring, erkende hij boven alles het ziel- en leven-belagende van die duistere zonde, wijl hij 'n reine, verheerlijkende liefde kende, waarbij hij aan zinnelijke genieting niet dacht. En nu langzamerhand, terwijl hij in z'n overdenking al zwaartillender werd, groeide de wel vage, maar toch veel zeggende onthulling van Harms tot 'n nijpende gewetenskwestie ... God wist, wat Meerhold in dien tijd had uitgevoerd en of hij er gezond bij gebleven was ... Doch in ieder geval, het leek hem plicht z'n vader te waarschuwen ... Misschien was beter, wanneer hij eerst eerlijk Harms ging afvragen wat hij wist, feiten ... 'n beroerde, uiterst kiesche geschiedenis maar 't was de secuurste weg ... 't Geluk van Suus kon er van afhangen ... Mogelijk was Harms bizonder streng van opvatting, noemde hij al gauw zwaar leven wat min-of-meer los jongelui's leven was ... Jacob zou ook wel geen genade in z'n oogen vinden ... die leek niet bijster solide den laatsten tijd ... geen avond, of hij kwam over twaalven thuis ... nu alweer was-t-ie nog niet boven water... En 't maakte papa zoo boos, dat was 't ergste ... Hij, Laurens, begreep niet, waarom Jacob den ouwen heer niet 'n beetje ontzag, vooral nu die zooveel aan z'n hoofd had ... misselijk, on-fijngevoelig van 'm . .. Wat had-ie toch aan dat eeuwige geplak in de kroeg ...? Waarom bleef-ie nou niet 'ns 'n avond thuis, al was 't dan maar voor z'n fatsoen ... om papa en mama te plezieren ...? 't Was of 't gezinsleven hoe langer hoe ongezelliger werd ... of leek hem dat maar zoo door vergelijking met de familie De Borgas? Zeker, die geest van eensgezindheid ontbrak bij hen ... en hoeveel prettiger, jovialer, huiselijker was het daar... Er was geen zorg, dat voelde je direct en hier lag er 'n druk ... Papa had zorgen, daar ging niets van af, al bleek het erge, dat hij aldoor bij intuïtie gevreesd had, Goddank nooit gedreigd te hebben ... Maar 't bouwen van zoo'n fabriek, 't kostte hoofdbreken en geld, en ze kon toch immers altijd nog mislukken zoo'n onderneming ... Papa bracht z'n zorgen wel mee naar huis ... hoe drukkend-stil kon-ie wezen . ..! Zoo kon er toch ook geen opgewekt familieleven bestaan ... maar ook, er was geen belangstelling in eikaars doen en laten ... Mama lieve,