is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op haar arm gelegd en Nathalie had hem laten begaan. Van vreugdige ontroering, die klopte in z'n keel en warde in z'n hoofd, had hij even niet kunnen spreken en toch wilde hij dit oogenblik wijden tot innige vertrouwelijkheid.

En zoo begon hij toen over Meerhold, vertelde haar van de zorg, die Harms had gewekt door de onthulling over diens leven in Londen.

Wat of hij nu eigenlijk doen moest, Laurens! Thuis bleken ze niet het flauwste vermoeden te hebben ... tenminste, hij had papa al 'ns gepolst en die scheen in de heilige overtuiging te verkeeren, dat Henri altijd solide had geleefd... En oogenschijnlijk was dat ook wel het geval, sedert hij in Schiedam terug was. Maar nu had hij toevallig kunnen informeeren naar de Haagsche vrienden van z'n aanstaanden zwager en daar had hij verbazend weinig goeds van gehoord... van die stiekemers, die alleen bij toeval in de gaten loopen, schenen ze te zijn. En nu had Henri in z'n engagement wel met die heeren gebroken, maar voor dien tijd gingen ze vrij geregeld met elkander uit. En daarom ...

Hij zweeg, als durfde hij de conclusie niet trekken, maar 'n oogenblïk later hernam hij op minder bedrukten, meer resoluten toon:

„Feiten weet ik eigenlijk niet, maar heeft Harms jullie misschien . . ?"

„Och nee, feiten ..aarzelde Nathalie, „maar de indruk, dien Reinier toentertijd van je aanstaanden zwager heeft gekregen ... 't spijt me, dat ik 't zeggen moet, maar je vraagt er nu eenmaal naar en ik vind, dat ik in deze geschiedenis eerlijk moet zijn ... die indruk was niet bepaald gunstig .. . Maar, weet je, Reinier is heel streng van levensopvatting .. .'j

„Zoo ... nou ja, maar hij zal toch niet wit zwart noemen ?"

„Nee, dat natuurlijk niet... maare ... als je zwager zich behoorlijk heeft gedragen, sinds hij weer in Holland is..

„Als dat maar zoo was? 't Kan wel zijn, dat ik die dingen te zwaar inzie ... maar, sinds ik die vermoedens heb ... wil je gelooven Nathalie, ik kan Henri niet meer lief zien doen tegen Suus ... ik moet dan altijd denken aan z'n geleef met andere vrouwen ... Ik denk misschien te idieel... ik weet nog te weinig van 't leven, mogelijk zal ik later minder