is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitzet. Tenslotte had papa toegegeven na den dood van grootvader... De zilvervloot was dan ook binnen, zei Jacob, papa kon licht royaal zijn ... Maar hoeveel prettiger zou ze uit huis weggegaan zijn, wanneer dat gezanik niet was voorgevallen... altijd die akelige geldkwesties. Ze hoopte er de rest van haar leven voor bewaard te blijven.

Soms, in haar eenzaam gemijmer, kon de herinnering aan die min of meer pijnlijke scènes, haar nog bitter maken, ofschoon Herman Leyter onder de aanhoudende pressie van Henriet, nadat hij de zaken van vader Mencke geregeld had, Suus 'n duizend gulden meer had toegezegd en ze nu ook wel tevreden was met wat ze mee kreeg. Dan, in die opwellingen van onvrede, kon ze sterk naar den trouwdag verlangen... Hoe eerder ze uit het ouderlijk huis weg was, hoe liever... ze was er toch niet op haar plaats, oordeelde Suus.

Onder vele en velerlei beslommeringen schoot de tijd als met rukken voorbij. Het leek wel lang nog, die anderhalve maand, die verloopen moest voor den huwelijksdag — hoe veel kon er nog niet gedaan in die zes, zeven weken — maar 't was verbijsterend, hoe de dagen als wegglipten onder hun bedrijvig zorgen en doen.

Zoo was er ook van 'n bezoek aan Georg Mencke, aldoor maar uitgesteld tot de warme zomer-dagen om dan van 'n boottocht naar Dort te kunnen genieten, tenslotte niets gekomen. Trouwens, Meerhold had niet veel lust in dat uitstapje. Hij begreep wel, wat er op 't program zou staan. Georg zou hen natuurlijk naar 't schilderijen-museum slepen en ze zouden natuurlijk de beroemde koor-banken in de ouwe kerk moeten bewonderen ... en eerlijk gezegd, dat kon 'm allemaal zoo vreeselijk weinig schelen. .. Hij geloofde 't allemaal wel... En wie ging er nou naar Dort, als je Scheveningen in de buurt had. En dan, of je de eene ouwe kerk of de andere zag, 't was allemaal lood om oud ijzer... Hij hield er nou eenmaal niet van... van kerken überhaupt niet.

Maar wel waren ze op 'n huiselijk dinertje geweest bij de Tubbalder Leyters in Rotterdam en bij de Tonnells in