is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alle aanwezigen uit volle borst gezongen, 'n moment van ontroering, en de Zondag daarop vereenigde het gezin en nog enkele genoodigden aan 'n diner in Riche, dat de bruigom aanbood — die kleine, intieme partijtjes slaagden buitengewoon.

En toch was er in die dagen nog even 'n kleine wanklank ontstaan toen de kwestie van al of niet in de kerk trouwen ter sprake kwam. Meerhold zei, dat hij niets voor die kerkelijke plechtigheid voelde. Hij geloofde .. . nou ja, wel wat natuurlijk, er zou wel n God zijn, maar hij verdiepte zich uit principe niet in dingen, waarvan niet uit te maken viel, of ze waar waren of niet, behoorde daarom tot geen enkel kerkgenootschap, al had z'n moeder hem indertijd laten doopen in de Groote Kerk. Ook Suus toonde zich tamelijk onverschillig. Maar die opvatting prikkelde mama tot verontwaardigde ergernis en zoo ontstond er 'n eenigszins pijnlijk-scherp debat, dat Henriet zenuwachtig opgewonden maakte tegen-in den koel-zakelijken toon van Henri. Doch tenslotte gaf hij, zwichtend voor den aandrang van Suus, die toch wel iets plechtigs verlangde bij haar huwelijk, zich gewonnen: enfin, als mama er zoo opstond en hij Suus er n pleizier mee deed, dan moest dat maar gebeuren, die trouwerij in de Groote Kerk. .. Hij liet ieder z'n vrijheid en z n overtuiging en ze moesten vooral niet denken, dat hij anti-godsdienstig was. O nee, hij erkende het goede ervan, zonder nochtans voor z'n privé-leven er behoefte aan te hebben.

Ofschoon dit verschil in opvatting Henriet in haar herleefde pieusheid had gekwetst en het haar ook verontrustte voor het toekomstig godsdienstig leven van Suus, zij vond het zelf-bedwang om die kwestie niet meer aan te roeren, nu ze voorloopig tevreden was gesteld door het feit, dat dominee Zylma het huwelijk zou inzegenen. Ze troostte zich met de gedachte, dat ze later nog gelegenheid te over zou vinden om haar invloed ten goede te laten gelden. Er kwamen in het huwelijk genoeg oogenblikken, dat n mensch z n hart wilde verheffen. Suus zou dat ondervinden zoo goed als ieder ander. .. Och, die lauwheid, bij de meeste vrouwen ging ze over. wanneer

L 18