is toegevoegd aan uw favorieten.

Deken De Bo, een groote Vlaming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaam, maar opperst genegen, — « Papa De Bo » noemden.

* * *

Doch De Bo's bedrijvigheid strekte over een ruimer veld dan het college: en daarom ook heeft hij niet enkel van wege zijne oudleerlingen dank verworven, maar wel nog van alle rechtschapen Vlamingen.

'Hij heeft ons ten eerste gedichten geschonken: en, is zijne dichterlijke nalatenschap niet groot, toch mogen wij zeggen dat enkele stukken ware juweeltjes zijn: en omdat zij medegeholpen hebben om het Vlaamsche volk tot bewustzijn te doen komen, zullen zij immer belang opleveren: 't zijn van de eerste spranken van eenen grooten vuurgloed.

Eenige gedichten zijn onuitgegeven: zoo een luimig drinklied Op Nieuwjaarbezoek (zie bladz. 100): het handschrift vermeldt «Waar gebeurd in 1859 ». Ook een kindertooneel in den gewonen trant der prijsuitdeelingen: De Vrede met zijn statig gevolg — Landbouw, Nijverheid, Kunsten en Wetenschappen, — komt in Belgie eene schuilplaats zoeken en is er welkom (1870). — De Bo mocht niet gespaard blijven van zulke verzoeken die alwie eens dichten durfde kwellen: hij moest verzen maken op rouw en op eerste communie-gedachtenissen, voor jubelfeesten, voor vrienden en kennissen bij allerlei gelegenheden: zie b. v. Op een album (bladz. 92).

Maar beter bekend en van meerder — alhoewel zeer ongelijke — weerde, zijn de stukken in « Rond den