is toegevoegd aan uw favorieten.

Deken De Bo, een groote Vlaming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ja rijke, als een geboeide slave;

Ja rijke, in eerloosheid en schand!

Neen, liever arm, maar vrij en brave In ons godsdienstig Vaderland.

Men zegt: " Dan zult gij grooter wezen, Veel grooter dan gij ooit bestondt! „ — Weihoe dan! Wordt men groot geprezen Naar de uitgestrektheid van den grond? Neen, neen! Een volk, een volk is kleene Dat neerknielt voor den dwingeland; Een volk is groot, en groot alleene, Dat God bemint en 't Vaderland.

Van hier dan, die ons durven lasteren! Nooit hebben zij den Belg verstaan. Dat andre volkeren verbasteren En landaard en Geloof verraan; Dat anderen die schuld bedrijven Die 't schandmerk in de ziele brandt! Wij Belgen zullen Belgen blijven Getrouw aan God en Vaderland.

Ah! eerder zal de Schelde bruischen Naar 't westen op waar zij ontsprong; De Noordzee door haar duinen druischen Die zij onstuimig openwrong, En Belgenland met al zijn kinderen Begraven eerder in haar zand, —

Dan ooit ons 't liefdevuur verminderen Voor Godsdienst en voor Vaderland!