is toegevoegd aan uw favorieten.

Deken De Bo, een groote Vlaming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ah! mits Hij luistert van zoo hooge Naar eiken wensch van onzen mond, Ik wil hem vragen t'allen stond Wat iedereen behoeven moge!

Mijn God, geef water aan den vliet, En wasdom aan de koorngraantjes ;

Geef witte pluimen aan de zwaantjes ; Laat 't schaapje zonder wulle niet.

Geef dat de kranken weêr genezen ;

Geef vrijheid aan die boeien draagt, En brood aan die van honger klaagt, En eenen thuis aan de arme weezen !

Geef alle kindren als aan mij Een' vader die uw naam beminne ;

Dat ik in deugd en wijsheid winne, Opdat mijn moeder blijde zij!

Dat ik, hoe kleen ook, brave weze Gelijk het kindje Jesus zacht Dat aan mijn sponde naar mij lacht Wanneer ik 's morgens vóór Hem leze.

Leg me in de ziel den geest van 't recht; Bewaar mijn tong van list en logen ; Houd mijn bevreesden wil gebogen Naar 't geen uw heiige leering zegt.