is toegevoegd aan uw favorieten.

Deken De Bo, een groote Vlaming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'k Gisse, broeder, toch geen reden

Die u thuis te blijven dwingt.

't Is zoo lange reeds geleden

Dat gij naar de zee niet gingt.

Eertijds spraakt gij maar van varen

En van reizen op de zee;

Nu ontwijkt gij zee en baren :

Ik krijg u naar strand niet meê.

Gij zijt triestig, neêrgeslagen...

In uw oogen blinkt een traan...

Ai! 't is waar!... 'k zal 't nooit meervragenl...

Vader is in zee vergaan.