is toegevoegd aan uw favorieten.

Deken De Bo, een groote Vlaming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op een Album.

't Is schoon, Heer De Jaeger (1), bevallig en zacht, Wanneer uwe vingers de tooverpen zwieren Om letters te scheppen, en 't kleed van 't gedacht Met al het kateil van de schrijfkunst te sieren; 't Is schoon als uw penne met luchtig fatsoen 't Papier overwandelt en kronkelt en slingert, En lijsten vermengelt in krans en festoen Aan krullende ranken te zamen geringeld;

Doch boven dat alles, hoe lief ook en zoet, Behaagt nog veel meer dat ge uzelf kunt vergeten, En uwe vernuftige wonderen doet Eenvoudig, natuurlijk en zonder 't te weten : Gelijk aan de beke die krinkelt in 't land En honderde bloemekens zaait in de dalen ,

Gelijk aan de zon die den regenboog spant En wolken omkranselt met franjen en stralen.

(1) Schrijfmeester die van het eene college naar het andere ging om zijne schrijfmodellen en stalen pennen te verkoopen.