is toegevoegd aan uw favorieten.

Deken De Bo, een groote Vlaming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X

Lukken en Strijnen.

Het is eene oude geplogendheid dat men bij den eersten dag van 't jaar, meer dan anders, den Hemel bidt voor allen die eens dierbaar zijn en hun naar ziel en lichaam de beste gelukwenschen toestiert; ook voegt men er dikwijls eenig geschenk of vereerement bij, en dat heet men toen in 't eene geweste iemand lukken, en in't andere iemand strijnen. Lukken komt van lukke, een vr. substantief beteekenende een stevig nieuwjaarwafeltje van bloem, boter en suiker. Strijnen komt van strijne, eeu ander vr. substantief beteekenende een hoegenaamd nieuwjaargiftje, in 't 1. strena, fr. étrenne...

Over jaar gaf Rond den Heerd de Roede van Aaron voor Nieuwjaargift aan de Overheden; van de jare geeft hij aan de Getrouwde Lieden de Harpe van David.

Eene Harpe is een speeltuig met snaren bespannen, en, roert men die snaren, die snaren ronken en maken gespel; en zijn die snaren juiste gestemd en in goed akkoord, dat gespel is welluidend en harmonieus en het gaat wel om er bij te zingen; maar is de eene snaar te slak of te strak, te hooge of te leege, het accoord is gebroken, de noten slaan valsch, en geheel het gespel is een ellendig getjonk dat de ooren verscheurt en het zingen belet.

De Harpe van David was eene koninklijke Harpe, eene Harpe van de eerste goeste, uitnemende rijk in fatsoen en harmonij.

En 't is deze Harpe van David die Rond den Heerd den Getrouwden aanbiedt als een zinnebeeld van het accoord, de overeenkomst, den vrede en de eendracht waar zij moeten in leven. Het is al gildig stil waar het nooit en