is toegevoegd aan uw favorieten.

Deken De Bo, een groote Vlaming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schappen nog meer versteld als bij hunne bovenmatige onwetendheid. Ik vroeg aan mijn zeiven of het wel ooit mogelijk zou wezen van hen tot de oefening der christelijke liefde over te halen. Ah! alles is mogelijk bij God ! En de schepping van de wereld en is daar voor mij geen klaarder en treffender bewijs van, als de veranderingen die deze herten ondergaan hebben. Van met dat zij wilden naar de kerk komen om mijne onderrichtingen te aanhooren, en dat zij mij over hunne zulle binnenlieten om mijne raadgevingen te ontvangen, ging alles gemakkelijk en zeere. De bijgeloovigheden wierden uitgespot; de vrijgeesten, die, in verschillige omstandigheden, door de gepaste antwoorden van mij of van mijne werklieden, den mond waren gesnoerd geweest, verloren alle gezag. Wat de gierigheid aangaat, wij deden haar zelve dienen om onze gierigaards te overwinnen. Wij brachten 't aan hun verstand dat zij kwalijk rekenden, en dat zij, met meer te geven, ook meer zouden trekken. In den preekstoel, ik en mijn kapelaan wij waren daar priesters; maar overal elders waren wij leermeesters van huishoudkunde, van natuurkunde, van sterrekunde, van geschiedkunde en van vele andere kunden nog daarbij. De bestierder van de bouwwerken, man van geloof en van verstand, een van de kostelijkste geschenken die 'k van God ontvangen hebbe, stak hem bankier om de woekerij uit te roeien. Het aankoopen van gronden, ten behoeve van het hospitaal, bracht hem troef in de kaarte : hij vond daar de gelegenheid en ook seffens den middel om het grootste gedeelte der landen van hunne renten te ontlasten, met de rentplichtigen toe te laten in leveringen of in daghuren hunne schuld af te kwijten; en geheel de